Védett Társadalom Alapítvány

  • Project Name: Business Accounting
  • Client: Company Name Inc.
  • Project Commencement Date: January 26, 2019
  • Project Completion Date: March 27, 2019
  • Project url: www.example.com

A Védett Társadalom Alapítvány (a továbbiakban VTA) (Safe Society Foundation – SSF) egy nem kormányzati, nonprofit érdekképviseleti szervezet, amelyet 2021-ben hoztak létre.
A VTA – magyarországi székhelyű alapítványként – aktívan részt vesz a hagyományon alapuló, védett, biztonságos, szabad és békés társadalmi modell megőrzésében és terjesztésében világszerte.

MANIFESZTUM:

Mi, a Védett Társadalom Alapítvány alapítói hiszünk abban, hogy a teremtett világ elődeink hagyományának követésével és átadásával  tartható fenn. Valljuk, hogy a Teremtő törvényei alapján fennálló rendet, az örök értékeket, az egyetemes emberi kultúrát minden körülmények között védeni, őrizni, gyarapítani kell. A közösség, a család, a nemzet jelentik az élet alapjául szolgáló kötelékeket, mind egyéni, mind társadalmi szinten.
Ellene mondunk a hagyományos értékeket agresszívan támadó, a rendet alapjaiban felforgatni kívánó erőknek. Hiszünk benne, hogy a hit és a szeretet erejével, a lélek tisztaságával és a hagyományban gyökerező szellemi tudással felvértezve képesek vagyunk diadalmaskodni az anyagelvű erők felett, akik egyre nyíltabban és erőszakosabban kívánják kiterjeszteni a gazdasági, információs és politikai hatalmon nyugvó uralmukat.