Menü Bezárás

A Magyar Nemzet tagja mindenki,  aki magáénak vallja,  esküvel is kész  megfogadni, és élete végéig megtartani a Magyar Nemzeti Önérzet és Hitvallás értékeit.  

 • A magyar ember beszéli és ápolja a magyar nyelvet, mint a legfontosabb szellemi örökséget és minden körülmények közt, tovább adja gyermekeinek.
 • A magyar ember tiszteli őseit, emléküket kegyelettel őrzi. A történelme nagyjai előtt fejet hajt, az emlékeket, kegyhelyeket, ereklyéket óvja, a hagyományokat ápolja. A történelem igaz mivoltáról a meggyőződésig kutat. A nemzeti múltunk iránti feltétlen tiszteletet másoktól is megköveteli.
 • A magyar ember békességre született, kerüli a viszályt, keresi a megegyezést. Önmagát más nemzetek fiaival egyenrangúnak tartja, nem törekszik mások leigázására, de nem hagyja magát sem elnyomni.  
 • A magyar ember legfontosabb kincse a tudása. Élete végéig munkálkodik annak elmélyítésén, és másokat is erre ösztönöz.   A birtokában lévő tudományokat  elsősorban a Magyar Nemzet javára használja, tudván az az egész emberiség javára szolgál.
 • A magyar ember becsületes, egyenes és közvetlen. Gondolatai, szavai és tettei  összhangban állnak egymással.   
 • A magyar ember a magyart és a többi embert kizárólag cselekedetei alapján ítéli meg, nem egyéb ismérvek szerint.
 • A magyar ember hisz a Magyarok Istenében, ismeri és betartja, törvényeit.  Ősei mitológikus történelmét ismeri és tanítja, ősi vallását szentnek tartja és respektálja, még akkor is, ha más vallási rendet követ.
 • A magyar ember törődik a rászorulókkal, eltemeti a halottakat. Örökkön törekedik arra, hogy olyan életet éljen, amellyel nem szorul mások irgalmára, de ő maga tud jó szívvel irgalmas lenni.
 • A magyar ember Nemzetéért, hazájáért minden körülmények között kiáll, még ha harcra kényszerítik is. Magyar testvéreit, szimbólumait, zászlóját és esküjét meg nem tagadja, ellenséggel nem szövetkezik.
 • A magyar ember testvérként él minden más magyarral, míg a Teremtő el nem szólítja e világból. Elutasít mindent, ami a testvéri szeretet et sértené. 
 • A magyar ember hazája Magyarország – Isten kegyelméből, bárhol is éljen ezen a földön.
 • A magyar ember mindent megtesz hazája felvirágoztatásáért, a Nemzet sorsának jobbra fordításáért. Az egyetemes magyarsággal sorsközösséget vállalva éli életét.

  Ezen értékek figyelmen kívül hagyása az embert hitvánnyá alacsonyítja, így többé nem méltó magyarnak vallania magát,  magyar testvére tehát nem lehet.